Marijke Lens

Psycholoog
Hypnotherapeut

Er zijn verschillende therapieën mogelijk binnen de praktijk. Klik verder op diegenen die je interesseren voor meer uitleg en de toepassingen ervan.


Tijdens de sessies psychotherapie kunnen de verschillende technieken (ACT, narratief, creatief,...) door elkaar gebruikt worden omdat ze elk hun nut hebben of omdat je nieuwe inzichten hebt gekregen en graag op een andere manier wilt verdergaan.

Bij keuze voor hypnotherapie is er ook ruimte voor het verhaal, maar worden daarnaast therapeutische hypnotherapietechnieken tijdens de sessie gebruikt (parts therapy, regressie, hypno visualisaties,...).


Bij lange wachttijden is het mogelijk dat er tijdelijk enkel nog voor hypnotherapie nieuwe cliënten worden aangenomen.Voor psychotherapie is het tarief 60€ voor een sessie van 50 tot 60 minuten. Deze sessies kunnen wekelijks of tweewekelijks.
Voor hypnotherapie is het tarief 120€ voor een sessie van 50 tot 60 minuten. Deze sessies zijn minder frequent (1 of 2 keer per maand), zodoende dat er maandelijks geen grotere kost is met hypnotherapie. Door dieper in te werken en thuis verder te oefenen met audio's kan er efficiënter gewerkt worden aan de problematiek.