top of page

Mogelijkheden van hypnose

Hieronder vind je de meest gebruikte en gevraagde toepassingen van hypnotherapie.

 • Een virtuele maagband (3 tot 4 sessies)

Bij een virtuele maagband bootsen we in 3 tot 4 sessies het effect na dat je zou verkrijgen als je operatief een maagband laat installeren, namelijk het verkleinen van je maag. Daarnaast leggen we de basis van een gezonde levensstijl en wordt je gemotiveerd om gezond te eten, water te drinken en te bewegen.

In een eerste sessie bekijken we je eetgedrag, de situaties waarin en redenen waarom je te grote porties eet of zoveel overgewicht hebt, je bewegingsgedrag en de manieren waarop je in het verleden bent omgegaan met je overgewicht. We bekijken dan wat de maagband inhoudt en wat dat voor jou kan betekenen. De basis van de maagband en de gezonde levensstijl worden onder hypnose aangebracht.

In een tweede sessie ga je in hypnose en wordt de maagband versterkt en strakker gemaakt. Daarnaast werken we aan je motivatie om in moeilijke situaties controle te behouden over je eetgedrag, om te gaan bewegen, water te drinken, te kiezen voor gezonde alternatieven,...

In een derde sessie wordt de aanwezigheid van de maagband opnieuw bevestigd en pakken we je specifieke valkuilen (bv. snoepen) verder aan. Verder zal je onderbewustzijn je zelf herprogrammeren als iemand die op een gezonde manier in het leven staat. Ook zelfvertrouwen en positiviteit komen aan bod om ervoor te zorgen dat de effecten op lange termijn stand houden.

Tijdens een vierde sessie, die enkele maanden later plaats vindt, evalueren we je proces en sturen het onder hypnose bij waar nodig.

Door de persoonlijke aanpak en het dieper werken op jouw eigen valkuilen is deze virtuele maagband geschikt voor iedereen die een gezonder leven wilt leiden of wilt afvallen.

 • Stoppen met roken (2 sessies)

In 2 sessies wordt je rookprobleem aangepakt door de geest ervan te overtuigen dat je een niet-roker bent.

In een eerste sessie bekijken we je rookgedrag, de reden van het roken en de zaken die je in het verleden al hebt geprobeerd om te stoppen met roken. Je wordt op dat moment al geherprogrammeerd als een niet-roker.

Tijdens de tweede sessie bevestigen we je nieuwe niet-rookgedrag. Anderzijds bekijken we onder hypnose de situaties waarin je rookgedrag het duidelijkst aanwezig was en veranderen we die gewoonte op die momenten. We versterken ook het vertrouwen en geloof in jezelf dat je je doel van niet-roken kunt bereiken. Dit voorkomt herval op lange termijn.

Traumaverwerking (3 tot 4 sessies)

In 3 tot 4 sessies gaan we kijken naar je trauma en ervoor zorgen dat je een manier vindt om het je leven niet langer te laten bepalen.

In een eerste sessie kijken we naar je traumaproblematiek en de strategieën die je al eerder uitprobeerde om ermee om te leren gaan. Je maakt kennis met hypnose als middel om te ontspannen. Hiermee kan je dan meteen thuis aan de slag.

In verdere sessies gaan we inzoomen op het trauma om het een plaats te leren geven in je lichaam en je leven. De heftige emoties die het oproept leer je te kaderen. Verder werken we aan ankers installeren die je op moeilijke momenten in het dagelijks leven een houvast kunnen bieden en je rustig kunnen maken. We verhogen ook het vertrouwen in je eigen kunnen om om te gaan met moeilijke situaties en emoties.

Afhankelijk van hoe diepgeworteld het trauma is en je eigen behoefte doen we dit in 3 tot 4 sessies.

 • Angsten en fobieën (3 tot 4 sessies)

In 3 tot 4 sessies pakken we je angst of fobie aan. Een fobie kan gaan om hoogtevrees, spinnenangst, angst om te spreken in groep,... Een angst kan ook algemener zijn zoals sociale angst, faalangst,...

In een eerste sessie bekijken we je angsten, hoe deze zich uiten, de redenen waarom je angsten vertoont en de manieren waarop je hier in het verleden mee bent omgegaan. Je gaat al een eerste keer in hypnose om te leren jezelf tot rust te brengen en dan kan je thuis al onmiddellijk aan de slag.

In een tweede sessie bekijken we onder hypnose de situaties waarin je angsten tot uiting komen. Je leert jezelf dan herprogrammeren waardoor je in eenzelfde situatie heel anders zal reageren. Verder maak je een connectie met je angst zodat het gevoel op zich minder bedreigend wordt.

In een derde sessie werken we verder aan het herprogrammeren van je specifieke angstsituaties. Daarnaast zal je onderbewustzijn je eigen zelf gaan herprogrammeren als een rustig persoon die zijn angsten niet langer als bedreigend ervaart. We versterken ook het vertrouwen en geloof in jezelf dat je voor altijd je angst kan beheersen.

Voor zware angsten kan er onmiddellijk een vierde sessie nodig zijn. Wanneer de angsten al voldoende gezakt zijn kan een vierde sessie, enkele maanden later plaat vinden. Dan evalueren we je proces en sturen het bij waar nodig.

 • Chronische pijnen (3 tot 4 sessies)

In 3 tot 4 sessies pakken we je chronische pijnen aan via hypnose, mindfulness en autogene training.

In een eerste sessie kijken we naar de oorsprong en aard van de pijnen en bekijken we welke manieren je in het verleden al hebt uitgeprobeerd om van de pijn af te geraken. Je gaat meteen al een eerste keer in hypnose om te leren ontspannen. Hiermee kan je dan thuis onmiddellijk aan de slag.

In een tweede en derde sessie werken we op verschillende manieren aan de chronische pijn. Via hypnose gaan we de pijn van binnenuit bekijken en vanuit het lichaam zelf de pijn leren beheersen en relatief kleiner maken. De pijn zal ook minder bedreigend worden gemaakt waardoor die je dagelijkse functioneren minder zal beheersen. Met mindfulness leer je ontspanningstechnieken om toe te passen wanneer je het gevoel hebt dat de pijn je overmant. Met behulp van autogene training leer je ten slotte om je lichaam en geest volledig tot rust te brengen zodat de pijn vanzelf afneemt.

Afhankelijk van je eigen noden kan de 4e sessie meteen plaats vinden of enkele maanden later.

 • Zelfvertrouwen verhogen (3 tot 4 sessies)

In 3 tot 4 sessies krijgt je zelfvertrouwen een enorme boost.

In een eerste sessie kijken we naar je zelfvertrouwen, de redenen waarom het zo laag is en de situaties waarin je daar het meeste last van hebt. We kijken ook wat je al eerder geprobeerd hebt om je zelfvertrouwen te verhogen en waarom dat niet lukte. Je gaat al een eerste keer kort in hypnose zodat je thuis al aan de slag kan.

In een tweede en derde sessie gaan we via hypnose kijken naar de situaties waarin je zelfvertrouwen het laagst is en leer je op een andere manier te reageren. We maken ook een connectie met dat laag zelfvertrouwen en gaan op zoek naar manieren om het vanuit je kern te verhogen. Verder zal je onderbewustzijn je eigen zelf gaan herprogrammeren tot iemand met meer zelfvertrouwen.

Afhankelijk van je eigen noden kan de 4e sessie meteen plaats vinden of enkele maanden later.

 • Hechtingsproblemen aanpakken (3 tot 4 sessies)

Voor wie een moeilijke start heeft gehad in het leven en zich niet of slecht heeft leren hechten aan zijn opvoedingsfiguren is het mogelijk om toch nog een (deels) veilige hechting te creëren. We gaan kijken wat er mis gegaan is in je vroege levensjaren en gaan op zoek naar de gevolgen die dat heeft op je functioneren en het aangaan van je relaties vandaag. Met behulp van hypnose installeren we 'ouders' of 'opvoeders' zoals je ze had moeten hebben. Liefdevolle mensen die jou op een juiste manier ondersteund hebben in je baby- en kinderjaren. We herprogrammeren ook de negatieve gewoontes die je ten gevolge van die slechte hechting hebt ontwikkeld en zorgen ervoor dat je opnieuw stabiliteit en tevredenheid in je leven kan vinden. Het vertrouwen in jezelf en je omgeving wordt verhoogd en je leert jezelf ook graag te zien.

Naargelang je eigen behoeften doen we dit in 3 tot 4 sessies.
 • Omgaan met stress, ontspannen, tot rust komen (3 tot 4 sessies)

Wanneer de dagelijkse stress je teveel wordt kan je in een negatieve spiraal terecht komen die leidt tot een burn-out of depressie. Daarom is het van cruciaal belang om af en toe even stil te staan en tot rust te komen.

Zelfhypnose is een ideaal hulpmiddel om dit te bereiken. Je leert verschillende technieken aan om jezelf in hypnose te brengen, te leren ontspannen, op een positievere manier in het leven te staan, jezelf als prioriteit te zien en je grenzen aan te voelen. Ook leer je jezelf beter te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf. Je krijgt audio's mee om thuis regelmatig die rust op te zoeken en jezelf beter te leren aanvoelen. Op die manier glijdt dagelijkse stress makkelijker van je af en sta je mentaal en fysiek veel sterker in het leven.

Afhankelijk van je eigen noden doen we dit in 3 tot 4 sessies, desgewenst met opvolging op langere termijn.

 • Ondersteuning bij verslavingen (alcohol, drugs, nagelbijten,...) (3 tot 4 sessies)

Bij problematische verslavingen die een impact hebben op je dagelijkse leven, zoals alcohol- of drugsverslaving kan hypnose ondersteuning bieden om weer op een positieve en gezonde manier in het leven te staan.

In 3 tot 4 sessie gaan we kijken naar je verslaving, de oorsprong ervan en de redenen waarom het nog steeds in stand gehouden wordt. Verder leer je jezelf te ontspannen op moeilijke momenten, gaan we alternatieve positieve gewoontes installeren in de plaats van je verslavende gewoontes en leer je jezelf terug te waarderen. Je geloof in je eigen kunnen en het vertrouwen dat je je doelen kan bereiken worden versterkt. Met behulp van ankers geven we je een houvast in het dagelijks leven waar je op kan steunen als je het moeilijk krijgt. Door de combinatie van deze oefeningen en de audio's waar je thuis mee aan de slag kan wordt het voor jou makkelijker om de destructieve gewoontes uit je dagelijkse leven te bannen.

Bij een zware verslaving aan drugs of alcohol is er een heel duidelijke motivatie van jou als persoon nodig om ermee te stoppen. Hypnose alleen zal niet genoeg zijn om destructieve gewoontes te doorbreken, je moet het zelf doen! Hypnose kan dan ter ondersteuning gebruikt worden.

Het aantal sessies is sterk afhankelijk van de onderliggende problematiek. Gemiddeld werken we aan verslaving in een 3 tot 4 sessies.

 • Negatieve attitudes en gewoontes veranderen (3 tot 4 sessies)

Iedereen heeft wel negatieve gewoontes of houdingen waar hij graag aan zou willen werken. Hypnose is de ideale manier om op een dieper bewustzijnsniveau die veranderingen aan te brengen. Hierdoor wordt het voor jou in je dagelijkse leven veel makkelijker om die positieve gewoontes en attitudes op te roepen en je levensstijl op een positieve manier te veranderen.

In 3 tot 4 sessies gaan we aan de slag met het identificeren van de zaken die je wilt veranderen en herschrijven we die dieperliggende gewoontes binnenin jou. Je leert doelen te stellen en deze ook te bereiken. Met behulp van visualisaties in hypnose wordt je een betere versie van jezelf. Je vertrouwen in jezelf en je eigen kunnen wordt ook bevorderd.

 • Pijnloos bevallen met hypnose

Momenteel ben ik on opleiding tot Hypnobirthing docent om zwangere vrouwen en hun partners te leren om op een positieve manier naar de bevalling toe te leven. Je krijgt tools en oefeningen aangereikt die je ertoe in staat zullen stellen om de bevalling op een rustige, pijnloze manier te ervaren. Een prachtige start van je leven als mama en papa!

Begeleiding hierin zal mogelijk zijn vanaf augustus 2019.

 • Spirituele hypnose (2 tot 4 sessies)

Spirituele hypnose kan gebruikt worden voor wie op zoek is naar zingeving in dit leven of wilt terugkeren naar de kinderjaren of het innerlijk kind, of misschien zelfs naar een vorig leven. Ook voor wie graag zijn mentale sterkte wilt doen toenemen en het geloof in zijn eigen innerlijke kracht wilt verhogen. Of voor wie op een meer spirituele manier in het leven wil staan en een connectie wilt maken met zijn spirituele begeleider of beschermer.

Afhankelijk van je eigen behoeftes gaan we aan de slag in een 2 tot 4 sessies.

bottom of page