top of page

Er zijn verschillende therapieën mogelijk binnen de praktijk. Klik verder op diegenen die je interesseren voor meer uitleg en de toepassingen.

 

Tijdens de sessies psychotherapie kunnen de verschillende technieken (ACT, narratief, creatief,...) door elkaar gebruikt worden omdat ze elk hun nut hebben of omdat je nieuwe inzichten hebt gekregen en graag op een andere manier wilt verdergaan.

 

Bij keuze voor hypnotherapie is er ook ruimte voor het verhaal, maar worden daarnaast therapeutische hypnotherapietechnieken tijdens de sessie gebruikt (parts therapy, regressie, hypno visualisaties,...).

 

 

Voor psychotherapie is het tarief 75€ voor een sessie van 50 tot 60 minuten. Deze sessies kunnen wekelijks of tweewekelijks. Een intakgesprek kost éénmalig 95€.

Voor hypnotherapie is het tarief 135€ voor een sessie van 50 tot 60 minuten. Deze sessies zijn minder frequent (1 of 2 keer per maand), zodoende dat er maandelijks geen grotere kost is met hypnotherapie. Door dieper in te werken en thuis verder te oefenen met audio's kan er efficiënter gewerkt worden aan de problematiek.

bottom of page