Marijke Lens

Psycholoog
Hypnotherapeut

Praktijk

Marijke Lens

Luikersteenweg 506 (ingang praktijk rechts)

3800 Sint-Truiden (tussen Engelmanshoven en Gelinden)


BTW-nummer: BE0809.704.233 (éénmanszaak)

Erkenningsnummer psychologencommissie: 872117458                                 (www.compsy.be

Visumnummer klinisch psycholoog: 277114                                                 (www.compsy.be/nl/bekijk-de-officiele-deontologische-code)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Amma; B.A. Beroep nr. 2037212


Afspraken en vragen

Een afspraak kan je telefonisch of via mail maken. 

Voor vragen kan je een mailtje sturen of het contactformulier invullen.

Het mailadres is [email protected]

Het telefoonnummer voor afspraken is 0498/24.45.73


Een afspraak kan zowel overdag (op maandag, dinsdag, donderdag) als 's avonds (maandag) vastgelegd worden.

Indien je een afspraak wenst te annuleren, gelieve dit dan minstens 48 uur op voorhand te doen. Op die manier krijgen anderen die hulp zoeken ook de kans om een afspraak te maken.

Opgelet: indien je niet 48 uur op voorhand de afspraak annuleert zal er een verzuimvergoeding worden aangerekend. Deze bedraagt 60€ voor therapie en 120€ voor hypnotherapie. In geval van overmacht kan het bewijs (bv. doktersbriefje) geleverd worden en vervalt de vergoeding. Wanneer niet geannuleerd werd zal de vergoeding steeds van toepassing zijn. 

Deze regeling ligt verankerd in art. 35 van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de Gezondheidsberoepen  (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015051006&table_name=wet).


Duur en tarief

Een psychotherapiesessie duurt 50 tot 60 minuten en kost 60€. 

Kom je voor hypnotherapie, dan bedraagt het tarief 120€ voor een sessie. Dit is inclusief oefeningen en audio's om thuis verder aan de slag te kunnen gaan. Ook hier is de duur van een sessie 50 tot 60 minuten.

Voor de workshops geldt een apart tarief. 

Het tarief dient betaald te worden aan het einde van de sessie. Betalen met een bankkaart is niet mogelijk.


Waarom is hypnotherapie duurder dan gewone therapie?
  • Hypnotherapie werkt in op een dieper niveau waardoor er minder sessies nodig zijn om verandering mogelijk te maken. Uiteindelijk komt deze kortdurende therapie dus goedkoper uit dan langdurige psychotherapie.
  • Hypnotherapie is minder vaak nodig omdat je thuis zelf verder aan de slag kan. Je komt 1 of 2 keer per maand op therapie in plaats van wekelijks.
  • Psychische problemen mogen enkel aangepakt worden door een erkend psycholoog/psychiater. Daarnaast heb ik mij nog jaren gespecialiseerd in hypnotherapie. Deze combinatie van psycholoog en hypnotherapeut is uitzonderlijk en er is dus ook veel vraag naar.


Wanneer je voor psychotherapie in begeleiding komt, is een eerste gesprek telkens een intake gesprek waarbij je informatie krijgt over de rechten van de cliënt en de verplichtingen van de psycholoog; waarbij we kijken naar de problemen die je wilt aanpakken; welke manieren van probleemoplossing je in het verleden al hebt geprobeerd en op welke manieren we in te toekomst te werk kunnen gaan.

Indien gewenst kunnen we vanaf de tweede sessie de therapie effectief opstarten.

Hoelang je therapie nodig hebt is onmogelijk op voorhand te zeggen. Dat hangt van het soort probleem af, van je bereidwilligheid om thuis nog aan de slag te gaan met opdrachten, van de steun die je krijgt vanuit je omgeving,...

Sommige cliënten hebben genoeg aan een paar sessies, anderen blijven jaren in therapie.


Wanneer je voor hypnotherapie in begeleiding komt bekijken we tijdens de eerste sessie je concrete hulpvraag en stel ik een plan van aanpak voor. We gaan dan ook al onmiddellijk aan de slag met zelfhypnose en oefeningen die bij jouw behandelplan passen. In de vervolgsessies bekijken we telkens de vooruitgang, de valkuilen en werken we hier specifiek op in.

Bij hypnotherapie worden op voorhand een aantal sessies aangeraden (bv. 4 sessies voor angsten). Meestal komt dit overeen met de realiteit, doch kunnen er tijdens het proces soms andere zaken naar boven komen waardoor extra sessies nodig zijn. Mensen geven dit vaak zelf aan wanneer ze meer sessies nodig hebben.Terugbetaling

Ik werk samen met VZW Trampolien, dat in een terugbetaling voorziet van 45€ per sessie. Je hoeft dus zelf maar 15€ te betalen, dit voor maximum 8 sessies. Deze terugbetaling is enkel mogelijk wanneer je hulpvraag is ontstaan door familiaal geweld (lichamelijk, psychisch, seksueel of financieel) of geweld in je nabije leefomgeving. Een bijkomende voorwaarde is dat je financieel niet de mogelijkheden hebt om de sessies zelf te betalen. Vraag eerst even na via www.trampolien.be of je recht hebt op een terugbetaling.


Een terugbetaling van een psycholoog door de mutualiteit is in België nog niet wettelijk geregeld. 

Voor kinderen en jongeren wordt er een deel terugbetaald door de Voorzorg Limburg, de Socialistische Mutualiteit van Brabant, het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Symbio, OZ Onafhankelijk Ziekenfonds, HR Rail en de Liberale Mutualiteit. Breng hiervoor de juiste documenten mee en geef ze af voor de sessie, zodat ze meteen ingevuld worden.


Voor volwassenen wordt er een deel terugbetaald door De Voorzorg het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Symbio,  de Liberale Mutualiteit, de Socialistische Mutualiteit van Brabant, HR Rail en de Liberale Mutualiteit. Breng de juiste documenten mee en geef ze af voor de sessie, zodat ze onmiddellijk ingevuld worden.Over mezelf

Met een enorme interesse voor de werking van de menselijke geest begon ik in 2004 aan mijn studies psychologie. In 2009 studeerde ik met grote onderscheiding af als psycholoog en had ik ook een aggregaatsdiploma behaald. Met deze diploma's koos ik ervoor om in het onderwijs te stappen. Ik voelde mij op dat moment niet klaar om als psycholoog aan de slag te gaan en wilde voorrang geven aan mijn liefde voor lesgeven, anderen motiveren en het beste uit zichzelf halen.


Na een aantal jaren in het onderwijs en door het opdoen van levenservaring begon het toch terug te kriebelen en volgde ik verschillende specifieke opleidingen om aan de slag te kunnen gaan als psycholoog en therapeut. Ik besloot opnieuw mijn eigen interesses te volgen en koos voor therapieën die minder gebruikt worden in België, maar die in het buitenland hun nut al uitvoerig hebben bewezen. Zo volgde ik de opleiding tot hypnotherapeut bij de VHYP, zowel de modules voor volwassenen als voor kinderen. Ik blijf mij verder in de hypnotherapie bijscholen en werk onder andere ook met de virtuele maagband, hypnose bij zwangerschap en bevalling, trauma, regressie, parts therapy, the arrow techniek, prikkelbare darmsyndroom, pijnmanagement, burn-out, rouw,...

Therapeutische opleidingen die ik volgde zijn onder andere: 'omgaan met verlies en moeilijke overgangsmomenten vanuit de narratieve therapie' en 'gesprekstechnieken' bij Rapunzel en de cursus 'Acceptance and Commitment Therapy' en 'mindfulness' aan de ACT-Academie. Verder verdiepte ik mij in de problematiek van burn-out, creatieve therapie en studiebegeleiding. 

Ik ontwikkelde zelf ook oefeningenenbundels en workshops om cliënten concreet verder te helpen.


Ik hou ervan om over een brede kennis en een grote hoeveelheid aan tools te beschikken om cliënten zo goed mogelijk verder te helpen op een manier die het best bij de persoon zelf past. Vandaar dat ik een probleem graag vanuit andere invalshoeken bekijk en op verschillende manieren tot een verbetering van de huidige toestand probeer te komen.


Aan de hand van gesprekken en veel oefeningen en zelfreflectie begeleid ik je graag in het proces naar een beter en rijker leven. Wat dat dan ook moge betekenen voor jou...

Contactformulier:

Bedankt dat u contact heeft opgenomen met mij. Ik zal zo spoedig mogelijk reageren.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.

Klik hier om de tekst te bewerken