top of page

"Als de vaste grond onder je voeten verdwijnt, kan je alleen maar op zoek gaan naar een nieuw houvast binnen in jezelf"

Iedereen wordt tijdens zijn leven geconfronteerd met een verlies van een dierbare, relatieproblemen of een echtscheiding, een verlies van zijn job, een ziekte, een verandering binnen het gezin of een ander moeilijk overgangsmoment. Er is niet alleen sprake van een verlies, je hele wereld kan op zijn kop gezet worden en je toekomst is misschien niet meer zo duidelijk als ze daarvoor was. Op dat moment kan het nuttig zijn om met een therapeut te praten over dit verlies, wat het voor jou betekent en welke impact het heeft op jouw leven.


Aan de hand van gesprekken over wat dit verlies voor jou betekent, het gebruik van verhalen, beelden, metaforen en rituelen kan je je eigen veerkracht vergroten en een manier zoeken om met dit rouwproces om te gaan. We gaan op verschillende manieren op zoek naar jouw mogelijkheden en sterktes om dit verlies een plaats te geven en weer naar de toekomst te kunnen kijken. Een toekomst die anders zal zijn dan je gedacht had, maar die ook heel mooi kan worden.

bottom of page